Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма
НазваниеКонцепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма
Дата конвертации04.03.2013
Размер445 b.
ТипКонцепція


КОНЦЕПЦІЯ СИСТЕМИ СУСПІЛЬНОГО МОВЛЕННЯ УКРАЇНИ

 • Підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення”
Організаційно-правова форма

 • Організації суспільного мовлення в Україні створюються за рішенням Верховної Ради України у формі державних установ;

 • Держава не бере участь в управлінні організаціями суспільного мовлення;

 • Правовий статус НТУ і НРУ встановлюється цивільним законодавством України та спеціальним закономСтруктура управлінняГромадська рада (Повноваження)

 • обрання членів адміністративних рад та звільнення них від виконання їх обов’язків;

 • затвердження установчих актів НТУ і НРУ;

 • затвердження програмних концепцій НТУ і НРУ;

 • затвердження річних бюджетів НТУ і НРУ;

 • затвердження річних звітів НТУ і НРУ;

 • затвердження звітів аудиторських фірм про перевірки річних фінансових звітностей НТУ і НРУ;

 • звільнення президентів НТУ і НРУ від виконання ними їх обов’язків.Громадська рада (Склад)

 • 15 осіб у - представники політичних партій, які призначаються за квотами пропорційно представленню політичних партій у ВРУ;

 • 15 осіб - представники громадських організацій, які обираються шляхом публічного жеребкування на конференції громадських організацій.Громадська рада (Вимоги до членів)

 • Членом Громадської ради може бути громадянин України;

 • Членом Громадської ради не може бути особа, що є народним депутатом, має будь-якій інший представницький мандата чи є державним службовцем;

 • Не може бути обраним до Громадської ради громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.Громадська рада (Порядок висунення членів від громадських організацій)

 • Право на висунення кандидатури члена Громадської ради мають

 • всеукраїнські громадські організації, які на момент подання кандидатури

 • діють не менше трьох років.

 • До заяви про висунення кандидатури члена громадської ради додаються:

 • копії документів про реєстрацію громадської організації;

 • копії фінансової звітності за останні три роки, з відмітками про її подання до податкових органів;

 • копії звітності щодо персоніфікованого обліку кадрів за останні три роки, з відмітками про її подання до органів Пенсійного фонду України;

 • інформацію про структуру та кількість персоналу за останні 3 роки.

 • Громадській організації може бути відмовлено у праві висунути кандидатуру в разі,

 • якщо аудиторська перевірка її документів виявить, що громадська організація

 • фактично не здійснювала статутну діяльність на протязі останніх 3 років.

 • Рішення про відмову може бути оскаржено до суду.Громадська рада (Строк повноважень та порядок ротації)

 • Члени громадських рад від громадських організацій призначаються на 6 років.

 • Кожні 2 роки здійснюється ротація 5 членів громадських рад від громадських організацій.

 • Члени громадських рад, які підлягають ротації протягом перших 4 років після створення організацій суспільного мовлення

 • Члени громадських рад можуть бути відкликані в разі систематичного невиконання їх обов’язків без поважних причин.

 • (Систематичним невиконанням обов’язків є відсутність члена громадської ради на зборах громадської ради більше двох разів протягом року).Громадська рада (Строк повноважень та порядок ротації)

 • Члени громадських рад від політичних партій призначаються на необмежений строк.

 • Члени громадських рад від політичних партій можуть бути відкликані за рішенням відповідної політичної партії.

 • Політична партія зобов’язана відкликати свого представника у громадській раді за поданням відповідної громадської ради у зв’язку систематичного невиконання ним своїх обов’язків без поважних причин.Громадська рада (Установчі збори)

 • Установчі збори громадських рад НТУ і НРУ призначаються постановою Верховної ради України;

 • Обирають склад адміністративної рад НТУ і НРУ

 • Дають доручення адміністративній раді розробити установчий акт, редакційний статут, програмну концепцію, положення про тендер, положення про конкурс на заміщення посади президента та інші акти організацій суспільного мовленняГромадська рада (Порядок роботи)

 • Чергові збори Громадських рад проводяться двічі на рік: останній тиждень вересня (для затвердження бюджету на наступній рік) та останній тиждень березня (для затвердження звіту про виконання річного бюджету);

 • Позачергові збори громадських рад НТУ і НРУ скликаються на вимогу не менше ніж 5 членів відповідної громадської ради, члена адміністративної ради або президента;

 • Збори громадських рад НТУ і НРУ є повноважними за присутності не менш ніж половини від складу відповідної ради.

 • Громадські ради НТУ і НРУ приймають рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів ради, присутніх на зборах.

 • Члени громадських рад НТУ і НРУ діють на громадських засадах.Адміністративна рада (Повноваження)

 • призначення Президентів НТУ і НРУ на конкурсних засадах;

 • звільнення Президентів НТУ і НРУ за згодою відповідної громадської ради;

 • затвердження квартальних планів роботи НТУ і НРУ;

 • затвердження квартальних звітів про роботу НТУ і НРУ;

 • затвердження проміжних звітів аудиторських фірм про перевірку квартальної фінансової звітності НТУ і НРУ;

 • затвердження змін до бюджету в межах 10%;

 • замовлення моніторингу програм НТУ і НРУ;

 • розгляд скарг на діяльність НТУ і НРУ.Адміністративна рада (Склад та вимоги до членів)

 • Адміністративна ради складаються з 15 осіб кожна.

 • Членом адміністративної ради може бути громадянин України, який має досвід роботи на керівних посадах в ЗМІ не менш ніж 5 років на протязі останніх 15 років до моменту висунення.

 • Членом Адміністративної ради не може бути особа, що є народним депутатом, має будь-якій інший представницький мандата чи є державним службовцем;

 • Не може бути обраним до Адміністративної ради громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку.Адміністративна рада (порядок висунення членів від громадських організацій)

 • Члени адміністративних рад НТУ і НРУ обираються з числа висунутих громадськими організаціями кандидатур відповідно Громадською радою шляхом рейтингового голосування на установчих зборах.Адміністративна рада (Строк повноважень та порядок ротації)

 • Члени Адміністративної ради призначаються на 6 років;

 • Кожні 2 роки здійснюється ротація 5 членів;

 • Член Адміністративної ради може бути відкликаний в разі систематичного невиконання їх обов’язків без поважних причин.

 • (Систематичним невиконанням обов’язків є відсутність члена на зборах адміністративних ради більше трьох разів протягом року).Адміністративна рада (Порядок роботи)

 • Адміністративні ради НТУ і НРУ приймають рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів ради, присутніх на зборах.

 • Збори адміністративних (наглядових) рад НТУ і НРУ є повноважними за присутності не менш ніж половини від складу відповідної ради.

 • Чергові збори адміністративних (наглядових) рад НТУ і НРУ проводяться чотири рази на рік протягом останнього тижня першого місяця кожного кварталу.

 • Позачергові збори громадських рад НТУ і НРУ скликаються на вимогу не менше ніж 5 членів громадської ради, члена адміністративної (наглядової) ради або президента відповідної організації суспільного мовлення.

 • Члени адміністративних (наглядових) рад НТУ і НРУ одержують оплату за свою роботу на умовах цивільно-правових договорів.Президент

 • Президент призначається Адміністративною радою з числа осіб, які мають досвід роботи керівником телерадіоорганізації не менш ніж 10 років протягом останніх 15 років перед призначенням.

 • З президентом укладаються трудові контракти строком на 5 років.

 • Президент не може бути звільнений протягом року з дня підписання трудового контракту.Президент

 • Президент є одноособовим керівником організації суспільного мовлення.

 • Президент без доручення діє від імені організацію суспільного мовлення, представляють її інтереси в органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними і фізичними особами, призначають і звільняють членів правління та інших працівників, вирішують всі інші питання діяльності організацій суспільного мовлення, за виключенням тих, які віднесено до повноважень громадських та адміністративних (наглядових) рад.

1.1. Досвід програмної політики: узагальнення1.2. Основні засади програмної політики провідних українських каналів1.2. Основні засади програмної політики провідних українських каналів1.3. Основні засади програмної політики ГТ1.3. Основні засади програмної політики ГТ1.3. Основні засади програмної політики ГТ2.1. Досвід програмної політики ГР демократичних країн2.2. Основні засади програмної політики провідних радіостанцій України2.3. Основні засади програмної політики Громадського Радіо

Джерела фінансуванняПохожие:

Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconПоложення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні(міські) психолого-медико-педагогічні консультації
У разі потреби учнів з вадами мовлення логопед направляє до районної поліклініки для обстеження лікарями-спеціалістами. Прийом учнів...
Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconВнедрение системы wgs-84 на территории Украины Кучер О. В., Стопхай Ю. А., Ренкевич О. В., Высотенко Р. О
Постановление Кабинета Министров Украины "Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат wgs-84" №2359,...
Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconЗакон України «Про дошкільну освіту»; Закон України «Про охорону дитинства»; Сімейний кодекс України; Закон України «Про попередження насильства в сім'ї» та інші. Признаки физического насилия
Признаки физического насилия: внешние повреждения (синяки, ожоги, ссадины, царапины, порезы, кровоподтеки) повреждения внутренних...
Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconЗакон України «Про громадські об'єднання» №5026-17 від 05. 08. 2012, введення в дію 01. 01. 2013 р. Закон України №280/97-вр від 29. 11. 2012 «Про місцеве самоврядування в Україні»
Указ Президента України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" №1276 від 15 вересня...
Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconЗакон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»; Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconЗакон України „Про захист прав споживачів"? Що регулює Закон України „Про захист прав споживачів"? Основні учасники ринкових відносин, згідно Закону України „Про захист прав споживачів"
Основні учасники ринкових відносин, згідно Закону України „Про захист прав споживачів
Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconІнститут технічної теплофізики нан україни Інститут технічної теплофізики нан україни
При расчете диаграммы приняты следующие исходные условия: дом хорошо утеплен (расчетное пиковое теплопотребление составляет 15 кВт);...
Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconЗакон України "Про освіту"

Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconДержавне управління як системне суспільне явище Поняття управління та управлінського впливу
Механізм державного управління; онтологічні та гносеологічні елементи державного управління
Концепція системи суспільного мовлення україни підготовлено Коаліцією громадських організацій „Суспільне мовлення Організаційно-правова форма iconФорма правления? Форма правления?
Какой признак является главным при выделении сословий экономический или юридический?
Разместите кнопку на своём сайте:
hnu.docdat.com


База данных защищена авторским правом ©hnu.docdat.com 2012
обратиться к администрации
hnu.docdat.com
Главная страница